Konferencja pt. "Efektywność postępowania cywilnego w sprawach z udziałem przedsiębiorców"

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnicy

Rejestracja zakończona 11.12.2017 00:00

zakończona

Opis wydarzenia
Zapraszamy na konferencję  pt. „Efektywność postępowania cywilnego w sprawach z udziałem przedsiębiorców” organizowaną przez Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Przewodniczącego Komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK).
 
Celem konferencji jest dyskusja na temat aktualnych potrzeb przedsiębiorców w sferze ochrony ich praw na etapie postępowania sądowego. Kwestia ta skupia coraz większą uwagę ze względu na planowane, ponowne  wyodrębnienie postępowania gospodarczego.
 
PROGRAM KONFERENCJI:
 9.00-9.10 Uroczyste otwarcie konferencji - dr hab. Jakub Stelina, profesor nadzwyczajny, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. 

Panel I Perspektywa przedsiębiorców.
9.10-9.30 „Czynniki utrudniające przedsiębiorcom sprawne przeprowadzanie postępowań cywilnych”  
Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
9.30-9.50 „Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych z perspektywy przedsiębiorców” 
Sławomir Halbryt, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
9.50-10.10 „Podwyższony miernik należytej staranności w stosunku do przedsiębiorców, w szczególności w kontekście planów zmian w Kodeksie postępowania cywilnego” 
dr Zbigniew Canowiecki, Prezydent „Pracodawców Pomorza” 

Panel II Perspektywa przedstawicieli środowisk prawniczych
Wystąpienie przedstawicieli nauki - propozycje zmian:
10.10-10.25 „Efektywność rozwiązań procesowych w sprawach z udziałem przedsiębiorców”
dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji
10.25-10.45  „Sprawny proces gospodarczy z punktu widzenia sędziego” 
Teresa Karczyńska-Szumilas, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
10.45-11.00 „Rozwiązania dotyczące postępowania zabezpieczającego w sprawach gospodarczych, czy optymalne?” 
dr Jarosław Świeczkowski, Katedra Postępowania Cywilnego

11.00-11.20 Przerwa kawowa 

Panel III Perspektywa kodyfikatorów.
11.20-11.40 Arkadiusz Mularczyk, Przewodniczący Komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach (NKK)
11.40-12.00 Wystąpienie nt. działań podejmowanych w zakresie ułatwień dla przedsiębiorców 
Łukasz Piebiak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości „Podejmowane i rozważane działania przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną ds. zmian w kodyfikacjach”  
 
 Panel IV Dyskusja
12.00-13.00 Dyskusja 

13.00 Kawa i herbata
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 11.12.2017 09:00
Zakończenie: 11.12.2017 13:30

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Aud. C
ul. Bażyńskiego 6
80-309 Gdańsk

Strona rejestracji:
https://efektywnosc-post-cywilnego-w-sprawach-przedsiebiorcow.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Katedra Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
rekdsk@ug.edu.pl
+48 58 523 20 36